> > Dr. Sardesai X-ray And Ultrasound Clinic

ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ದೆಸೈ ಎಕ್ಸ್-ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 08322417319
ತರುಣ್ ರೋಡ್‌, ಜೀವೋತಮ್ ಮೂಠ್, ಪೋರ್ವೋರೀಮ್, ಗೋವಾ - 403521
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಮೋನ್ದೋವಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ನೋ
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ದೆಸೈ ಎಕ್ಸ್-ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರ್ಯಾಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Panaji Ho Panaji Market