> > MoMo Cafe

ಮೋಮೋ ಕೆಫೆ

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
 02261369999,
ಹೋಟಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರಿಯ್ಟ್, ಅಂಧೆರಿ ಕುರ್ಲಾ ರೋಡ್‌, ಅಂಧೆರಿ ಈಸ್ಟ್‌, ಮುಂಬಯಿ - 400059, Maharashtra
ಇನ್ ಹೋಟಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರಿಯ್ಟ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Catering: ನೋ
Home Delivery: ನೋ
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ನೋ
Cuisine: ಬಿಫಿಟ್
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
cash, food coupon, credit card
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Masjid Bunder S V Road Vasai Road Vile Parle West