> > Mango Electronics

ಮಾಂಗೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ
 02267484321, 02267484322-23
4/5, ಪ್ರಧಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಗೋಖಲೆ ರೋಡ್‌, ನೌಪಾಡಾ, ಥಾಣೆ ವೆಸ್ಟ್‌, ಥಾಣೆ - 400602, Maharashtra
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಬರೋದಾ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Accessories: ಯೆಸ್
Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Studio: ನೋ
Networking Equipment: ಎನ್.ಎ.
Used Laptops: ನೋ
Segment: ಕೋರ್ಪರೆಟ್, ಪರ್ಸನಲ್
Equipment & Supplies: ಯೆಸ್
Products: ಬಿಂಡೆರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸ್‌ರೈಸ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಈಸಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೆಟರ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ಸ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಬ್ರೆಕ್ ರೂಮ್, ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಡ್ ರಬರ್ ಬಾನ್ಡ್ಸ್, ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕೆಸೆಸ್, ಡ್ರ್ಯಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಅನ್‌ವಲೋಪ್, ಫೈಲ್ ಫೋಲ್ಡೆರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಕ್ಸ್‌ರೈಸ್, ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಪ್ಸ್, ಲೆಬಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಲೆಬಲ್ ಮೆಕರ್ಸ್, ಮೆಲ್‌ರೂಮ್ ಎಂಡ್ ಶಿಪಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಪೆಪರ್ ಎಂಡ್ ಪೆಡ್ಸ್, ಪೆಂಸ್, ಪಂಚೆಸ್, ರಿಟೆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಸ್ತಪ್ಲೆರ್ಸ್, ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಎಂಡ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಓರ್ಗನೈಜರ್ಸ್, ಟೆಪ್ಸ್, ಟ್ರಿಮೆರ್, ವ್ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ರೀಚಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್
Services: ಕೋಡ್ಯಾಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ಕೋರ್ಡೆರ್ ಸೆಲ್ಸ್‌, ಕೆನನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂಡ್ ಕೆಮ್‌ಕ್ಯಾರ್‌ಡರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್‌, ಸನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೀಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಲ್ಸ್‌, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ಕೋರ್ಡೆರ್ ಸೆಲ್ಸ್‌, ಓಲೀಮ್ಪಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಲ್ಸ್‌, ಫೆಜ್‌ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್‌
Brands: ಅಕರ್ , ಏಪಲ್ , ಏಜೆಸ್, ಡೆಲ್ , ಹೆಚ್.ಪಿ. , ಐ.ಬಿ.ಎಮ್. , ಲೆನೋವೋ , ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ , ಟೋಶಿಬಾ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Brands: ಏಪಲ್-ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ಅಚಟೀಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್, ಲಾವಾ, ಎಲ್.ಜಿ., ಮೈಕ್ರೋಮೆಕ್ಸ್, ನೋಕಿಯಾ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಸನಿ, ಸ್ಪೀಕ್
Products: ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್, ಡೆಟಾ ಕೆಬಲ್ಸ್, ಕಿಬೋರ್ಡ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಮಾನಿಟರ್ಸ್, ಮೆಮೋರಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಮೌಸ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ಪ್ಲೋಟೆರ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟೆರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್
Brands: ಕೆನನ್, ಹೆಚ್.ಪಿ., ಸನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಅಕರ್, ಲೆನೋವೋ, ಐ.ಬಿ.ಎಮ್., ಐಬಾಲ್, ಲುಜ್‌ಟೆಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸೆನ್ಡ್
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Mango Electronics: With showrooms ranging from 2 stories and 2,000 6,000 square feet, Mango offers stationery in contemporary, classical, ethnic and fusion styles. Sophisticated sense of humour and creative vision is put into their product range for Art, School, office / home and corporate gift sections. Among their 25,000 products are also electronic gadgets.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mira Road Thane Mulund West Fort