Delhi-NCR  /   Educational Institutions  /  Colleges & Universities  /  Pre University College  

Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ pre university college

ಎ.ಐ.ಎಮ್.ಟಿ.

ಕಾಲೇಜ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್

ಐ.ಎಮ್.ಎಸ್.

ಕಾಲೇಜ್
ಕುತಬ್ ಇಂಸ್ಟೀಟೂಶನೆಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಿಲ್ಲಿ
ಅದರ್
ಮೆಹರೌಲಿ ರೋಡ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
University
ಕಮಲಾ ನಗರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
University
ಜಾಮಿಯಾ ನಗರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
University
ಧೌಲಾ ಕುಯಾಂ, ದಿಲ್ಲಿ
University

ಏಮಿಟಿ ಕಾಲೆಜ್

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ನೋಯಿಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 44, ನೋಯಿಡಾ
University
ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 19, ದಿಲ್ಲಿ
ಕಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್

ಏಮಿಟಿ

ಕಾಲೇಜ್
ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
ವಸಂತ್‌ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
ರೋಹಿಣಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 8, ದಿಲ್ಲಿ
ಕಮರ್ಸ್,ಇಟ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
ಸಾಊಥ್‌ ಇಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 1, ದಿಲ್ಲಿ
ಕಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
ವಸಂತ್‌ ಕುಂಜ್, ದಿಲ್ಲಿ
ಅದರ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
ನೋಯಿಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 63, ನೋಯಿಡಾ
ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಅದರ್
ಪತಪರ್ ಗಂಜ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್

ಐ.ಟಿ.ಐ.

ಕಾಲೇಜ್
ಮಯುರ್‌ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್

ಎಮ್.ಡಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಸಾಊಥ್‌ ಇಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 1, ದಿಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಂಕ್
ಕಲ್ಕಾಜಿ, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Engineering pre university college Pre university college for management Law pre university college Science pre university college Co-ed pre university college Commerce pre university college

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ College