Delhi-NCR  /   Educational Institutions  /  Colleges & Universities  /  College  /  Professional Courses College  

Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ professional courses college

ಎ.ಐ.ಎಮ್.ಟಿ.

ಕಾಲೇಜ್
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
ನೋಯಿಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 12, ನೋಯಿಡಾ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್,ವೋಕಲ್, ಡ್ರಮ್ಸ್, ವಾಯಲಿನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲಾ
ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ್‌, ನೋಯೇಡಾ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಬಹಾದುರ್ ಶಾಹ್ ಜಫರ್ ಮಾರ್ಗ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
College For Commerce,Commerce College
ಗ್ರೆಟರ್‌ ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಾ, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್
ಸೀಖ್ ಸರೈ, ದಿಲ್ಲಿ
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
ಫರಿದಾಬಾದ್‌ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 43, ಫರಿದಾಬಾದ್‌
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಂಕ್
ಸಾಊಥ್‌ ಇಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 1, ದಿಲ್ಲಿ
ಬಿ.ಅಸಸಿ ಇನ್ ಇನ್‌ಫರ್ಮೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ರೋಹಿಣಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 8, ದಿಲ್ಲಿ
ಕಮರ್ಸ್,ಇಟ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ವೋಕ್ಯಾಶನ೅ಲ್
ಮೋದಿ ನಗರ್‌, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್
ಗ್ರೆಟರ್‌ ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್‌, ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಲಾ, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಸ್ಕಂಕ್
ಲಾಜ್‌ಪತ್‌ ನಗರ್‌ ಪಾರ್ಟ್‌ 4, ದಿಲ್ಲಿ
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್, ಸ್ಕಂಕ್
ನೋಯಿಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 125, ನೋಯಿಡಾ
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಾ, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್

ನೆಮೋನಿಕ್ ಅಜುಕೆಷನ್

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ನೆತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್‌ ಪ್ಲೆಸ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಏಡ್ಮಿಶನ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್, ಕೆರೆರ್ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್
ಮೋತಿ ಬಾಘ್, ದಿಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಶ್,ಫ್ರೆಂಚ್,ಜರ್ಮನ್,ಹಿನ್ದಿ,ಸಂಸ್ಕೃತ್,ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್
ಸೋಹನಾ, ಗುಡಗಾಂವ್‌
ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಮರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್

ಎಫ್.ಐ.ಐ.ಟಿ.

ಕಾಲೇಜ್
ನರೆಲಾ, ದಿಲ್ಲಿ
ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್,ಇಟ್, ಒ ಲೆವಲ್, ಎ ಲೆವಲ್
ಪ್ರೀತ್ ವಿಹಾರ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
ಅದರ್, ಪ್ರೋಫೆಶನಲ್
ಹೌಜ಼್ ಖಾಸ್ ಅನ್ಕ್ಲೆವ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Co- Education College,College For Girls & Boys
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Co-ed college Women's college Cse college Me college Men's college Mechanical college

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ Pre University College