ਮਿਸਟਰ. ਫਿਕਸ

AC Repairs & Services
 09222480326
22, ਸਵਤਾ ਸਦਨ, ਭੀਵਂਡੀ ਰੋਡ, ਰਁਜਨੋਲੀ, ਭੀਵਂਡੀ, ਥਾਣੇ - 421302, Maharashtra
ਨਿਅਰ ਪਰੂ ਰੇਸਟ੍ਰਾਂਟ
View Map

Services

cash, credit card
Segment: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Authorized Repair Services Of: ਏਲ.ਜੀ., ਵਰਪੂਲ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸੈਨਸੁਇ, ਸੈਮਸਂਗ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਫਿਲਿਪਸ, ਗਾਡਰੈਜ
Authorized Repair Services Of: ਏਲ.ਜੀ., ਸੈਮਸਂਗ, ਵਰਪੂਲ, ਵਿਡਿਓਕਾਨ, ਸੈਨਸੁਇ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਗਾਡਰੈਜ, ਫਿਲਿਪਸ
Authorized Repair Services Of: ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਪਿਜਨ, ਸੈਮਸਂਗ, ਏਲ.ਜੀ., ਫਿਲਿਪਸ, ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਅਕਾਇ
AC Types: ਸੈਂਟਰਲ ਏ.ਸੀ., ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ., ਵਿਂਡੋ ਏ.ਸੀ.
Authorized Repair Services Of: ਅਕਾਇ, ਬਜਾਜ, ਓ ਜੈਨਰਲ, ਵੋਲਟਾਸ, ਸੈਮਸਂਗ, ਏਲ.ਜੀ., ਪੇਨਾਸੋਨਿਕ, ਵਰਪੂਲ, ਫਿਲਿਪਸ, ਹਿਊਂਡਾਇ, ਹੋਂਡਾ, ਕਿਨਸਟੇਰ

Write Review

You might also like