ஓராயன் மால்

ஷாப்பிங் மால்
10/34, மாருதி செவா நகர்‌, பானசவாடி, பைங்கலோர்‌ - 560033, Karnataka
நியர்‌ எச்.பி. பெடிரோல்‌ பம்ப்‌
View Map

சேவைகள்

Pubs: என்.எ.
Parking: கவர்ட்
Entertainment: சீன்‌போலிஸ்
Restaurants: மேக் டோனால்ட்ஸ், சப்‌வெ, இம்பாயர், பஸ்‌கின் ராபின்ஸ், பிஜிங்க் பைட்ஸ், டம்‌நோஸ் பிஜா, இன்டியன்‌ தத்கா, வேஃபில் ஸ்டோரீஸ், கைலஷ் பார்‌பேட்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahadevapura Subanna Palya Outer Ring Road Hennur

சமீபத்திய புதுப்பிப்பு

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.