> > Cessna Lifeline Veterinary Hospital

கசனா லிஃபெலிந்ய் வெடரனரி ஹாஸ்பிடல் Owner Verified Listing

கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவமனைகள்
 08025289817, 08041733682
 09845568262, 09845218324
177, 9டி.ஹெச். கிரோஸ், 100 ஃபீட் ரோட், 5டி.ஹெச். மைன், இந்தீரா நகர்‌ 1ஸ்டிரீட் ஸ்டக், பைங்கலோர்‌ - 560038, Karnataka
பிஹைண்ட் டாமினோஸ் பிஜா
View Map

சேவைகள்

Cares For Stray Animals: யெஸ்
Veterinary Medicine: யெஸ்
Ambulance: யெஸ்
Long Stay: யெஸ்
Sell Puppies: யெஸ்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Dog Breeds: ஏஃப்கேன் ஹௌண்ட், பீகில், போக்செர், பல்டோக், புலில்மஸ்தீஃப்ஃப், டேல்மேடிய்ன், டோபெர்மேன், ஜர்மன் ஷெஃபெர்ட், கோல்டென் ரெடிரீவெர், லெபரடோர், போமெரேந்யிய்ன், பூடில், ரம்புர் ஹௌண்ட், ரோட்ட்வெலெர், ஸ்டிரீட். பெரந்ஏர்ட்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

i was a regular customer of this clinic for 3 years, during which time i had taken my lab to this place numerous times - be it for nail clipping to giving a medicated bath to trimming the fur. as most of the reviewers will tell you this place is spotlessly clean and the staff are very friendly. Although it burns a hole in your pocket everytime you take your pet here, it wasnt something i complained about, i was just glad there was a place providing these service for my pet. My lab suddenly fell ill one fine day and we took her to cessna immediately during which time they took some tests and asked us to come back the next day. however, my labs condition worsened the next day and we still didnt have any solid diagnosis due to which they ran m ... மேலும் காண்க
THEY CANT EVEN DIAGNOSE THE ILLNESS. HOW WILL THEY TREAT IT.?
TOTALLY DISAPPOINTED.
DONT GO TO CESSANA LIFE LINE.
not too happy.
they did not do a thorough check up when i took my HONEY(MY PET) IN dec 2016. some treatment was done. i lost my pet in june 2017.
one girl was warning me in the hospital premises in DECEMBER 2016. ------if only i had paid attention to her.!
Worst hospital i have ever come across...my dog needed oxygen...without which he could not even breathe...that attending doctor anyway i dont wanna mention his name..he says if i keep givin oxygen to your dog my hospital will run out of oxygen...i doubt is he doctor or wardboy...worst experience....
Apart from being Very very expensive, they are incompetent!
my puppy of 12 weeks died because he had distemper, a very contagious disease and the doctors could not figure it out unti 3 days before his death. We kept bringing him for everyday drips etc and they did not even bother checking for this particular disease. He should have been vaccinated for this within 8 weeks but they were just careless!!!
i lost my puppy because of their carelessness!!
My Pet has been a very healthy dog. HE has had a small ear infection which is under review for last 2 motnhs. WE have spent apporx 10000/- for hair cut, anul cleaning, regular check ect. In regular check, 15 days back the same ear
Cessnalifeline vet hospital is a great place, specially the swimming/hydrotherapy. We take our dogs every week......they enjoy the swim.
In Domlur
Note: Dr. Pavan can still feign some concern, but Dr. Ajitesh is the worst. His motto- Treat any animal with as many antibiotic injections as possible to fill up the 5000 rupees quota, then ask questions to ascertain what the issue is.
Its been a year since my cat died. I was much too shocked and upset about her death to write about her misdiagnosis and wrong treatment at Cessna Clinic, Bangalore. But I think, its about time since someone returned the favor to them. The day it happened... My cat was fine till the day before and had eaten her dinner. Lately she was feeling a little depressed since we had brought in a younger cat as a favor to a friend of ours, the younger cat's owner, who was leaving the country. Although our cat was still playful ( and sweet and clingy) with us and our dogs, she hadn't taken to this younger cat too well. But after about a month of him also being there and not much to suggest that our older cat was too depressed to eat or play, we wen ... மேலும் காண்க
They used to be compassionate... Not any more.... They have no time for your dog......drips is so common there... My poor dog had become so very lethargic... they told me she was fine and put her on a drips without even checking what could be the underlying problem...She passed away the next day... Only then for me to find out that cessna had too many cases of deaths... If only i knew! :-(
அனைத்து காட்டு (16)

கால்நடை மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவமனைகள் கசனா லிஃபெலிந்ய் வெடரனரி ஹாஸ்பிடல் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Brunton Road Commercial Street Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.