ஃபெம்

உணவகம்
 08041208888,
43, சவதா காம்பிலேக்ஸ், சி ரமையஹ் லெயாஉட்‌, கம்மனா ஹலிலி, பெங்களூர் - 560043, Karnataka
பிஹைண்ட்‌ பர்செஸ் பாயிண்ட்‌ மெடிகல்ஸ்‌
View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
சேவைகள்
Catering: யெஸ்
Home Delivery: யெஸ்
Home Delivery Radius: 2 கேமிஸ்
Amenities: ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்
Valet Parking: நோ
Alcohol: நோ
Cuisine: காண்டினெண்டல்
Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
AC,Non AC: அல்லாத எ.சி.

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Outer Ring Road Hennur Rajaji Nagar 2nd Block