ஹோம் டச் Owner Verified Listing

வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் பழுது
 08043741315
 08548820830, 07996883182
20, முதா காம்பிலேக்ஸ், 1ஸ்டிரீட் மெய்ன் ரோட்‌, யெஷ்வந்த்புர், பெங்களூர் - 560022, Karnataka
இன் முதா காம்பிலேக்ஸ்

சேவைகள்

cash, credit card
Appliance: எல்.சி.டி. டி.வி.
Credit Cards Accepted: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Appliance: சிம்னி, டிஷ் வாஷர், கீஜர் - வாடர் ஹீடெர், ஹப், எல்.சி.டி. டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், டெலிவிஜன், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Authorized Repair Services Of: எல்.ஜி., சேம்சங்க், ஓனீதா, பெனாசோனிக், சனி, சன்சுயி, கெல்வீனதோர், ஹெயர், காட்‌ரெஜ், வர்‌பூல், ஐ.எஃப்.பி., போஸ்ச், எலெக்டிரோலக்ஸ், தைகீன், விடியோகான், கெரியர், லாயட்ஸ், சின்ஃபிலெம், கிலென், ஃபேபெர், கீல்மா, பெகன், ஹீந்த்வரெ, பிரெஸ்டிஜ், எலிகா, கஃப், படர்ஃபிலை, எகோ கார்ட், கென்ட், ப்யுர் இட், யூரெகா ஃபார்‌பஸ், வோல்டாஸ், ஃபிலிப்ஸ், பிலூ ஸ்டார்‌
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

This home touch Yeswantpur home appliances are fraud company. They make customers to do multiple follow up and send bad technician you are equally pathetic....I highly recommend not to go for Home Touch. Initially they raise a request then they tell to call techinician without bothering customers concerns...Very irresponsible and cheaters inspite of paying huge amount they gave false promises and false warranty. I could have given minus for HT. From 6 months they took money to buy some parts to fix to the machine and insipte of several calls all they are say techinician will come today or tomorrow but till now no one turned up till date. So pls dont ever avail these company services. All you will get cheated...Highly fraudulent company.

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

M.S Ramaiah Nagar Mathikere Mahalakshmi Layout Nandini Layout
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.