வீவெக்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 04432570301, 04432570305
6எ-6பி, பி.எம்.ஆர். டாவர்‌, மனபெத் மெய்ன் ரோட்‌, எம்.டி.எச். ரோட்‌, அம்பத்தூர்‌, சென்னயி - 600058, Tamil Nadu
ஆபோஜிட்‌ அம்பத்தூர்‌ இன்டஸ்டிரியில்‌ இஸ்டெட்‌ பஸ்‌ டிபோ

சேவைகள்

cash, credit card
Repairs & Services: யெஸ்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: யெஸ்
Sales: யெஸ்
Services: யெஸ்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Brands: பி செஃப், கென்ட் ஆர்.ஓ., கென்ட் அல்டிரா, லைஃப்‌கார்ட், ஃபிலிப்ஸ், பாவர் எச்2ஓ, உஷா, வி கார்ட்
Butterfly: குக்‌வெயர் செட், இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், கிசென் சிங்க், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Toshiba: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Panasonic: டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலாஜ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Usha Lexus: டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், ஜூஸர், மைகிரோவெவ் அவன்
Kenstar: ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரெஃபிரிஜரெடர், ரைஸ் கூகர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, கோதரெஜ், ஹிதாசி, கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், ஓனிடா, பெனாசோனிக், சைமசங்க், சாந்யோ, தோஷிபா, விடியோகான், வர்‌பூல்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: இலெக்டிரிக் கெடில், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Prestige: சிம்னி, டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஜூஸர், கிசென் டூல்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்

Other Branches of Viveks

Opposite Gokul Complex
Adyar, Chennai
Near Adyar Bus Depot
Adyar, Chennai
Opposite Gokul Arcade
Adyar, Chennai
Adyar, Chennai
Near Vasantha Bhavan Hotel
Anna Nagar, Chennai
In Spencer Plaza
Anna Salai, Chennai
Opposite Viveks Service Centre
Mylapore, Chennai
Near Vidya Mandir School
Mylapore, Chennai
View All 18 Branches of Viveks

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் வீவெக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mogapper West Ambattur Industrial Estate Ayanavaram West Mambalam