> > Idnanis Diagnostic Laboratory And Research Centre

இத்னனீஸ் டாயெக்னாஸ்டிக் லெபோரெடரி எண்ட் ரிசர்ச் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322417036
எஸ்/2, நவா கிகேட் கமர்ஷல்‌ காம்பிலேக்ஸ், போர்வோரீம், கோவா - 400050
ஆபோஜிட்‌ பஸ்கீன் ராபின்ஸ் ஆயிஸ்‌ கிரீம் பாரிலர்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Panaji Ho Panaji Market