எம்.என். ஹாஸ்பிடல் எண்ட் ரிசர்ச் செண்டர் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing பவனபுரி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

ஸ்பாமி பேதாலஜி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing மோடர்ன்‌ மார்கெட்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

பார்கவ டாயெக்னாஸ்டிக் எண்ட் ரிசர்ச் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

கசவா அல்டிரேசௌண்ட் எண்ட் டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

மோடர்ன் எக்ஸ்-ரெ

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

ஸ்கை லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
4.0
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

டாக்டர். தனவீர் மலவத் லேப் & டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

ரயில்வே ஹாஸ்பிடல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing லல்கரஹ் ரோட்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

ஜெ.எம். லேப்ஸ்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
5.0
Address of the listing அமர்‌ சிங்க்‌ புரா, பிகனெர்‌
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

கெட் வெல் லேப் & டாயெக்னாஸ்டிக் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing பிகனெர்‌-ஜி.பி.ஓ., பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

விகாஸ் அல்டிரேசௌண்ட் எண்ட் எகோ

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

சுக்னீதெவி ஜசராஜ் பைத் ஹாஸ்பிடல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing குஜ்ஜர் மோஹலிலா, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ
Address of the listing கங்கஷஹர் ரோட்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

ரோக் நீதன் லேப் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing அம்பெத்கர்‌ சர்கல்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

கங்கா பேதாலஜி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing ஆதர்ஷ்‌ காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

டாக்டர். காசுவான் ஹாஸ்பிடல் லேப்ஸ் & டாயெக்னாஸ்டிக்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing பி.பி.எம். ஹாஸ்பிடல்‌ ரோட்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

பி.பி.எம். ஹாஸ்பிடல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing அம்பெத்கர்‌ சர்கல்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ்

ஆகாஷ் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing லல்கரஹ் ரோட்‌, பிகனெர்‌
Services provided by the listing நோ, யெஸ்

கட்டானி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
Address of the listing சேடல் காலனி, பிகனெர்‌
Services provided by the listing யெஸ், நோ

Aditya Lab

Labs & Diagnostic Centre
Address of the listing Bikaner-GPO, Bikaner
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

You might also like