வரிந்தாவன் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
4.5
Address of the listing மபூஸா, கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஓர்தோபெடிக் சர்ஜரி,பிடிய்டிரிக்ஸ்

கே.எல்.இ.எஸ். ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஏர்திரோஸ்கோபி மற்றும் ஜோயிண்ட் ரிபிலெச்‌மெண்ட்

மணிபால் கோவா ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing தோனபௌலா, கோவா
Services provided by the listing ஏந்யேஸ்தெசியிலோகி, கார்டியோலாஜி, டெர்மேடோலோகி

அபோலோ விக்டர் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing மர்கயோங், கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி மற்றும் கார்டிய்தோரேகிக் சர்ஜரி

விண்டெஜ் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஓர்தோபெடிக்,அரோலோகி,ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing மபூஸா, கோவா
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர் மற்றும் ஓப்ஸ்டெடிரிக்ஸ்
4.0
Address of the listing மபூஸா, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing பெரனெம் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing கலாங்கூடெ ஸோ, கோவா
Services provided by the listing கார்டியோலாஜி,ஜெனரல் மெடிசின்,ஓர்தோபெடிக்ஸ், யெஸ்
2.5
Address of the listing சாண்டா கிரூஸ் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing மர்கயோ, கோவா
Services provided by the listing Skin Clinic,Slimming Centre,Hair Clinic
5.0
Address of the listing கோரிலிம் ஐ.இ. ஸோ, கோவா
Services provided by the listing பேதாலஜி, அரோலோகி, ஜெனரல் மெடிசின், யெஸ்
1.0
Address of the listing போண்டா, கோவா
Services provided by the listing பிடிய்டிரிக்ஸ், ஜெனரல் மெடிசின்

செண்டரல் ஹாஸ்பிடல்

மருத்துவமனையில்
Address of the listing உஸ்கயோ எத்ஸோ, கோவா
Services provided by the listing டெர்மேடோலோகி,மகப்பேறு மருத்துவர்,ஓர்தோபெடிக்
5.0
Address of the listing கங்கோலிம் ஸோ, கோவா
Services provided by the listing மகப்பேறு மருத்துவர்,கார்டியோலாஜி,அரோலோகி
Address of the listing போண்டா, கோவா
Services provided by the listing கந்சல்டெந்ஸி, ஃபார்மெஸி,டிரீட்மெண்ட், ரிடெல்

த் டிவைன் ஷாப்

ஆயுர்வேத மருத்துவம் மருத்துவர்கள்
Address of the listing போண்டா, கோவா
Services provided by the listing ரிடெல், ஏயர்வெடிக், ஹெல்த் மற்றும் ஃபிடந்யேஸ்
1.0
Address of the listing வாஸ்கோ-டி.எ.-காமா, கோவா
Services provided by the listing Skin Clinic,Slimming Centre,Hair Clinic
3.0
Address of the listing பனாஜி எச்.ஓ., கோவா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்,மகப்பேறு மருத்துவர்
Address of the listing பெரனெம், கோவா
Services provided by the listing கந்சல்டெந்ஸி, ஃபார்மெஸி,டிரீட்மெண்ட், ரிடெல்

You might also like