சோனா கிலினிக்

கிளினிக்
5.0
Address of the listing கரிதெஷ்வர் ரோட்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
4.0
Address of the listing கரிதெஷ்வர் ரோட்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing கெவதியா காலனி, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing கெவதியா பஜார்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
Address of the listing கெவதியா காலனி, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

டாக்டர். சுபோத்

மருத்துவர்
Address of the listing கெவதியா காலனி, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்
5.0
Address of the listing கெவதியா பஜார்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின், யெஸ்
Address of the listing கெவதியா காலனி, கெவதீயா
Services provided by the listing ஜெனரல் மெடிசின்

ராஜ் கிலினிக்

ஆயுர்வேத மையம்
Address of the listing கெவதியா பஜார்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing Ayurvedic Centre

கிசா கிலினிக்

ஹோமியோபதி மருத்துவம்
Address of the listing கரிதெஷ்வர் ரோட்‌, கெவதீயா
Services provided by the listing Homeopathy Clinics

படைப்பாளி தகவல்கள்

General medicine clinic General physician clinic Dermatology clinic Gynecology clinic Physiotherapy clinic Ophthalmology clinic