ఎమ్.ఎన్.ఎస్. కిచేన్ గాలేరియా

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041435557
 09886117786
645, 100 ఫీట్‌ రోడ్‌, కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560095, Karnataka
నియర్‌ సోని వర్ల్డ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Accessories & Parts: నో
Brands: గీల్మా, పిజన్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, చిమ్నీస్, కాఫీ మేకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్, వేట్ గ్రైండర్
Morphy Richards: ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్
Prestige: చిమ్ని, కాఫీ మేకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Butterfly: కుక్‌వెయర్ సెట్, ప్రెశర్ కూకర్
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: హెండ్ బ్లండర్, ఇమేర్జ్న్ హీటేర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టీపర్పస్ ఫ్యాన్స్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, పోర్ట్యాబ్ల్ ఫ్యాన్స్, సన౅కేర్, టేబల్ ఫ్యాన్
Products Other: చిమ్నీస్, గైస్‌ స్టోవ్, ప్రెశర్ కూకర్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Kenstar: అయర్ కూలర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని ఎమ్.ఎన్.ఎస్. కిచేన్ గాలేరియా

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Madiwala Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar