కుమారన్ స్టోర్స్‌

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025554166
116, ఓ.పి.హెచ్. రోడ్‌, శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560051, Karnataka
నియర్‌ తాజ్ హోటల్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Credit Cards Accepted: నో
Accessories & Parts: నో
Brands: చేతక్, పేడ్‌మిని
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Prestige: ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Products Other: స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ అటేన్సిల్, బ్ర్యాస్ వేసల్స్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar