నేక్స్ట్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02224225353, 02224302421, 02224378686
73, గోఖలే రోడ్‌, దాదర్‌ వేస్ట్‌, ముంబయి - 400028, Maharashtra
నియర్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర
View Map

సేవలు

Brands: యూరేకా ఫార్‌బస్
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Hitachi: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: యేస్
Eureka Forbes: వెకుయమ్ క్లీనర్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Brands: కెనన్
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: నో
Preethi: మిక్సర్ గ్రైండర్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Services: నో
Products: ప్రిన్టర్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్‌ ఆడియో, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
IFB: డిశ్‌వాశర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా, కైమకోర్డర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇండక్షన్ కూకర్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్
Kenstar: అయర్ కూలర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్
LG: డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సైడ్ బాయే సైడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలో మైక్రోవేవ్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: గోదరేజ్, హితాచి, ఎల్.జి., ఓనిడా, సైమసంగ్, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మైక్రోమెక్స్, నోకియా, సైమసంగ్, సని ఎరిక్సన్, విడియోకాన్
Brands: అకర్ , సమ్‌ప్యాక్, డేల్ , హెచ్.సి.ఎల్., హెచ్.పి. , లేనోవో , సని , జేనిథ్
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: సని, కెనన్, నికాన్, కోడక్, పోలరాయ్డ్, సైమసంగ్, హ్యూన్డై, నోర్ద్మేఁదే, హామి, ఎక్విటి, ఇతలియా, పాసప్యాచ్, ఫబియ్నో
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఫూడ్ ప్రాసేసర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్

Other Branches of NEXT

Opposite HDFC Bank
Ambarnath, Mumbai
Andheri East, Mumbai
Belapur CBD, Mumbai
Near Gokul Hotel
Borivali West, Mumbai
Chandivali, Mumbai
Opposite Vodafone Gallery
Chembur East, Mumbai
Near Sarvesh Hall
Dombivali East, Mumbai
Near Sarvesh Hall
Dombivali East, Mumbai
View All 24 Branches of NEXT

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Vashi Chinchpokli West Thane West Masjid Bunder