దే ఫతే ఆఫ్ ద్ ఫ్యూరియస్ 3డి

ఇంగ్లిశ్ (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
తారాగణం: వైన్ డీజల్ , డ్వేన్ జానసన్ , జేసన్ స్టేథమ్ , మిచేల్ రోద్రిగుయేజ్ , టాయర్స్ గిబ్సన్ , లడ్యాక్రిస్
న విడుదల:
జనర్: ఏక్షన్, ద్రిలేర్
దర్శకుడు: ఎఫ్ గ్యారి గ్రే
సంగీత దర్శకుడు: బ్రాయన్ టైలర్
దే ఫతే ఆఫ్ ద్ ఫ్యూరియస్ 3డి, ఇంగ్లిశ్ లో చలన చిత్ర సమయాలు Bangalore

దే ఫతే ఆఫ్ ద్ ఫ్యూరియస్ 3డి ${movieName} పైన మీ సమీక్ష తెలపండి

An amazing action film with sentiments and dialogues, The film directed by F. Gary Gray and Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez are in the lead role. There is a little tribute to Paul Walker in the end which the crowds love. ...

Read More

సినిమా యొక్క Show Timings దే ఫతే ఆఫ్ ద్ ఫ్యూరియస్ 3డి పై Jun 13, 2024

దే ఫతే ఆఫ్ ద్ ఫ్యూరియస్ 3డి సినిమా కోసం మీ సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

Bangalore లొ టాప్ థియేటర్లు

మరిన్ని థియేటర్స్