హంట్ లా్యాఊంజ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బ్రేవ్స్కి

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో

లి రాక్ కేఫే పబ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

డబ్లిన్ పబ్

బార్ & పబ్
Address of the listing గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.

డౌన్టోన్ పబ్

బార్ & పబ్
2.5
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పేడ్, డి.జె., ఫ్రీ

క్యాస్యానోవా

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

24టీ.హెచ్. మైఁ

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

ద్ అలైవ్ బీచ్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing అశోక్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో

వింజర్ పబ్

బార్ & పబ్
4.5
Address of the listing వసంథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.

స్టీక్స్ పబ్

బార్ & పబ్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, డి.జె., కవర్,ఫ్రీ

పేకోస్ పబ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing రేస్ట్ హౌస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, బార్బేక్యూ
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, ట్యాండూరి

స్కోటిశ్ పబ్

బార్ & పబ్
3.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పేడ్, అదర్, ఫ్రీ

హార్డ్ రాక్ కేఫే

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, అమేరికన్

ద్ పబ్ వర్ల్డ్

బార్ & పబ్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.
4.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పేడ్, డి.జె., ఫ్రీ, నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్

డఫ్ పబ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 1స్ట్రీట్ స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, ఇటాలియన్
3.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, డి.జె., ఫ్రీ
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Pubs with live band Live band pubs Live music bars Live music pubs Pubs with dance floor Pubs with dj

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Nightclub