కాతి జోన్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రైస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్
4.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఓర్దోపేడిక్స్,డేంటిస్ట్స్,పేడియ్ట్రిశ్న్

పురవఁకరా ప్రాజేక్ట్స్ లిమిటెడ్

రియల్ ఎస్టేట్ బిల్డర్ల & డెవలపర్లు
4.5
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Real Estate Builders & Developers

అర్బేన్ సాలేస్

రెస్టారెంట్
1.5
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్

ద్ క్యామ్బ్రిజ్ హౌస్

సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లు
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Budget Service Apartments

ద్ ఫ్రేంచ్ లోఫ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Bakery

వర్ధమాన్ ఎలేక్ట్రికల్స్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్విచేస్, ఎమ్.సి.బి., వైరస్, కేబల్స్, సోకేట్స్

ఎస్.ఎల్.ఎన్. ఎలేక్ట్రికల్స్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 8టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్విచేస్, ప్లగ్, హోల్డర్, వైరస్, బల్బ్స్, యేస్
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, గ్రిల్, జాపానిస్, నన్-వేజ్
5.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. టీ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Home Health Care

ఫ్రిజ్ కూల్ రేఫ్రిజరేషన్

వాషింగ్ మెషిన్ మరమ్మతు
4.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వర్‌పూల్, కేల్వీనతోర్, ఎల్.జి., వోల్టాస్
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్యామ్సంగ్, సన్సుయి, ఫిలిప్స్, ఓనీదా, స్యామ్సంగ్

టప్పరవేయర్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Electronics and Home Appliance Stores
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సని,స్యామ్సంగ్,ఎల్.జి.,ఓనీదా,సన్సుయి,ఫిలిప్స్
Address of the listing జయా నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సని
Address of the listing జయా నగర్‌ 2ఎన్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వర్‌పూల్, గాడ్‌రేజ్, స్యామ్సంగ్, ఎల్.జి.

ఐ-టేల్ సర్విసేస్

హోమ్ థియేటర్ మరియు మ్యూజిక్ సిస్టం మరమ్మతు
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 3ఆర్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Plasma TV Repair,LCD TV Repair
Address of the listing మహాలక్ష్మి లేయావుట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఓనీదా,సని,ఎల్.జి., ఓనీదా,ఎల్.జి., పిజన్,హవేల్ల్స్

You might also like