નીલમ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 09839424107
8, ફૈજબદ રોડ, બેલા પ્રતાપગર્હ - 230135
બિસાઇડ અલ્લાહબાદ બેંક

Services

Credit Cards Accepted: નો
Accessories & Parts: યેસ
Brands: ઉશા, રાઇટ, સિંગર, ખેતાન
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
cash, credit card
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Products Other: સોવિંગ મશીન, સીલિંગ ફેન્સ, ટેબલ ફેન, વાલ ફેન
LG: કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.

Write Review