સોની વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 02512318115
19, મતૃચેઆ બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, કલ્યાન વેસ્ટ, થાણે - 421301, Maharashtra
ઓપોજિટ મોન્ગીનીસ કેક શોપ
View Map

Services

Products: હોમ
Accessories & Parts: નો
Brands: સની
Consumer Durables: યેસ
Services: નો
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, સી.ડી. / રેડિઓ / કેસેટ પ્લેઅર, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ ઓડિયો ઓક્સરીસ, હોમ થિએટર કમ્પોનંટ સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
Products Other: ડિજિટલ કેમેરા, વિડિયો , ડિજિટલ ફોટો ફ્રેમ

Other Branches of Sony World

Near Kohinoor And Lotus Hotel
Andheri East, Mumbai
Near National College
Bandra West, Mumbai
Opposite Congress Office
Bhayandar East, Mumbai
Opposite Ratan Motors
Chembur, Mumbai
Near Fine Arts Society
Chembur East, Mumbai
Near Municipal Hospital
Fort, Mumbai
Near Old Handloom House
Fort, Mumbai
Behind BMC Hospital
Ghatkopar, Mumbai
View All 26 Branches of Sony World

Write Review

You might also like