> > Hunan

ಹೆನನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08023413337, 08023413338
 09739120000
10, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೆಯಿನ್, ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560094, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ರಿಲಾಯೆಂಸ್ ಫ್ರೆಶ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ನೋ
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 3 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Cuisine: ಚೈನಿಜ್ , ಥೆ
Home Delivery Call: 23413338
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್, ವೆಜ್
Food coupons accepted: ಸೋದೆಕ್ಷೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ganga Nagar M.S Ramaiah Nagar Mathikere Nandini Layout