4.0
Address of the listing ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, 1 ಚೈನಿಜ್, ಇರನಿ
4.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಥೆ, ನನ್-ವೆಜ್, ನೋ

ರಗೂಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
3.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಇಟಾಲಿಯನ್,ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
3.5
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ರಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
2.5
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮುಘ್ಲೈ
1.5
Address of the listing ಕಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, 1 ಇರನಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಹೆಸರಘಟ್ಟಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
3.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.5
Address of the listing ಇಂದಿರಾ ನಗರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
4.5
Address of the listing ಜೆ.ಸಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
3.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಯೂರೋಪಿಯನ್
3.5
Address of the listing ಫ್ರೆಜರ್ ಟೌನ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಏರ್ಯಾಬಿಯ್ನ್, ಚೈನಿಜ್

ಲೀಡೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ಯೆಸ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
3.0
Address of the listing ಜಯಾ ನಗರ್ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್, ವೆಜ್, ಯೆಸ್
1.5
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ಟ್ಯಾಂಡೂರಿ
1.0
Address of the listing ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಜನನಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
1.0
Address of the listing ಬೋಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ನೋ, ಅಂಧ್ರಾ, ನನ್-ವೆಜ್
2.5
Address of the listing ಮಗ್ರಥ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಯೆಸ್, ಇರನಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ನನ್-ವೆಜ್

You might also like