ಯು.ಪಿ.ಟಿ.ಇ.ಸಿ. ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಸಲ್ಟೆಂಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
3.0
Address of the listing ನೋಯಿಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ 58, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಬೆಸಿಕ್ಸ್,ಮಿಸ್ ಆಫಿಸ್,ಸಿ,ಸಿ++,ಜ್ಯಾವಾ

ಓರಾಯನ್ ಕಾಲ್ ಟೆಕ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.5
Address of the listing ಜನಕ್‌ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಅಂಗೆವ್ಸ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.5
Address of the listing ನಜಫ್‌ಗಢ್‌ ರೋಡ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಇಮ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಲುಷನ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.5
Address of the listing ಉತ್ತಮ್‌ ನಗರ್‌ ಈಸ್ಟ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಬ್ರೈನ್ವವೆ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
5.0
Address of the listing ಉತ್ತಮ್‌ ನಗರ್‌ ಈಸ್ಟ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಇಮಗೀನತೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾನ್ಡ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
2.5
Address of the listing ವಿಕಾಸ್‌ ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಯು.ಎಕ್ಸ್.ಎಲ್. ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
4.0
Address of the listing ಸತ್ಯ ನಿಕೆತನ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಐ360

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
Address of the listing ಕೀಂಗ್ಸ್ವೆ ಕ್ಯಾಮ್ಪ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೆನಿಂಗ್ ಸಲುಷನ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
3.0
Address of the listing ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲನಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್
Address of the listing ಕ್ಯಾರೋಲ್‌ ಬಾಗ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಕಮ್ಪಿಟೆಂಟ್ ಬಿ.ಪಿ.ಒ. ಸರ್ವಿಸ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಮೌಜಪುರ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಚುಟ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಗ್ರೆಟರ್‌ ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ದ್ ಬಿ.ಪಿ.ಒ. ಸ್ಕೂಲ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಕ್ಯಾರೋಲ್‌ ಬಾಘ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಬ್ರೈನ್ವವೆ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
1.0
Address of the listing ರಜೋರಿ ಗಾರ್ಡೆನ್‌, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಬ್ರೈನ್ವವೆ ಏಕ್ಯಾಡೆಮಿ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಕಲ್ಕಾಜಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಹೀರೋ ಮೀಂದ್ಮೀನೆ

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಗುಡಗಾಂವ್‌, ಗುಡಗಾಂವ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್

ಅಕೀಕೋ ಕಾಲನೇಟ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಜನಕ್‌ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಐ360

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಜನಕ್ ಪುರಿ, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಓರಾಯನ್ ಕಾಲ್ಟೆಚ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
4.0
Address of the listing ಶಕರಪುರ್, ದಿಲ್ಲಿ
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ಇವಲ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
Address of the listing ಸೆಕ್ಟರ್‌ 2 - ನೋಯಿಡಾ, ನೋಯಿಡಾ
Services provided by the listing ಯೆಸ್
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

Customer service training centre Customer service training institutes Customer service training class Telemarketing training institutes Telemarketing training course Voice and accent training centre

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ Vocational Training Centers Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ Language Training Institutes Delhi-NCR ನಲ್ಲಿ Entrance Exam Training Institutes