ਪਗੜੀ ਆੱਟਮ

ਤਮਿਲ (U/A)
2 ratings2 ratings
Cast: ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਮਾਨ , ਗਵ੍ਰੀ ਨਂਦਾ , ਨੀਝਲਗਲ ਰਵੀ
Released on:
Genre: ਅਕਸ਼ਨ, ਡ੍ਰਾਮਾ
Director: ਰਾਮ ਕੇ ਚਂਦ੍ਰਨ
Music Director: ਕਾਰਤਿਕ ਰਾਜਾ
ਪਗੜੀ ਆੱਟਮ, ਤਮਿਲ movie showtimes in Bangalore

ਪਗੜੀ ਆੱਟਮ Movie Review

Pagadi Attam movie is all about the cyber crime with Message Oriented Story. Rahaman is acted in a role of Investigating Cop. Movie directed by Ram K Chandran. ...

Read More

Show Timings of the Movie ਪਗੜੀ ਆੱਟਮ on Sep 23, 2023

Write your review for ਪਗੜੀ ਆੱਟਮ Movie

You might also like

Top theatres in Bangalore

More Theatres