பஸ்கோ லேம்ப்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 08041250210, 08041253135
 09482222601
152/1, வ்ஹீலர் ரோட்‌, ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர் - 560005, Karnataka
பிலோ ஐ.என்.ஜி. வ்ய்ஸா பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: யெஸ்
Type: பிற
Hardware: நோ
Repairs & Services: நோ
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Products: ஃபேன், ட்யூப்ஸ், சி.எஃப்.எல்., பல்ப்ஸ்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road