பிலெனெட் கிட்ஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08032550440,
 09880199220
250, 1ஸ்டிரீட் மெய்ன், 80 ஃபீட்‌ ரோட்‌, டிஃபென்ஸ் காலனி, இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌ - 560038, Karnataka
பிஹைண்ட்‌ சின்மய மிஷன் ஹாஸ்பிடல்‌

சேவைகள்

Day Care Centre: யெஸ்
Play School: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road