டைட்

உணவகம்
 09019713388, 09019813388
298, 100 ஃபீட்‌ ரோட்‌, எச்.எ.எல். 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, இன்தீரா நகர்‌, பைங்கலோர்‌ - 560038, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ செவிரோலெட் ஷோரூம்‌
View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
cash, credit card
Home Delivery Radius: என்.எ.
Alcohol: யெஸ்
Stags Allowed: நோ
Parking: வாலெட்
Home Delivery Call: என்.எ.
Catering: நோ
Home Delivery: நோ
Valet Parking: யெஸ்
Veg/Non-Veg: நன்-வெஜ்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
Entry: ஃபிரீ
AC,Non AC: எ.சி.
Amenities: ஆஉட்‌டோர் செடிங்க், வை-ஃபி ஜோன்
Cuisine: அமெரிகன் , காண்டினெண்டல் , இடாலியன் , பிஜா
Amenities: டி.ஜெ., லைவ் பேண்ட், பார்‌டெண்டர்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

புகைப்படங்கள்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Absolutely amazing. Great Beer and great food. Music compliments the ambiance.
I liked this place until i had the worst experience ever a few days ago. I took my family there for dinner and my dad ordered a grilled fish, when it came the fish was slightly under cooked so he asked the waiter to get the chef to cook it a little more. In the meanwhile everyone else's food arrived but the fish still hadn't come back from the kitchen after all of us had finished our food we noticed a waiter bringing back the fish from the kitchen but instead of coming to our table he took it to another table. Here of course is the kicker... the table he took it to had ordered pork...but none the less took the fish (let's not forget my dad had already taken a bite out of the fish before sending it back). Finally, it was almost an horu since ... மேலும் காண்க

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road