வி.ஜி.பி.

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08022446301
87/16, விக்டரி பிலாஜா, 30டி.எச். கிராஸ்‌, 7டி.எச். மெய்ன், ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560011, Karnataka
பிஹைண்ட்‌ வாசன் ஆயி கெயர்‌ ஹாஸ்பிடல்‌
View Map

சேவைகள்

Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: யெஸ்
Hawkins: குக்‌வெயர், பிரெஷர் கூகர்
Consumer Durables: யெஸ்
Services: யெஸ்
Videocon: கலர் டெலிவிஜன், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
BPL: டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
Butterfly: இலெக்டிரிக் கூகர், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், கிசென் சிங்க், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர்
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், கேம்கோர்டெர், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹோம் ஆடியோ, ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷிங்க் மஷீன்
Sony: ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹை-ஃபி சிச்‌டம், ஹோம் ஆடியோ ஆக்ஸ்‌ரீஸ், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி., ரெடியோ, வாக்‌மேன் எம்.பி.3
Whirlpool: மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன், வாடர் பரிஃபீர்
Samsung: டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மிடியா பிலெயர்ஸ், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டிரா ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Philips: பிலெண்டர், சி.டி. பிலெயர், சீடர்ஸ் பிரெசெஸ், காஃபீ மெகர், கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், இலெக்டிரிக் ரைஸ் கூகர், ஃபிலேட் டி.வி., ஃபூட் பிரோகெசெர், கிரீலிலெர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், ஜூஸர், கெடில்ஸ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 மற்றும் எம்.பி.4 பிலெயர், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெடியோ, செண்ட்‌விச் மெகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், டோஸ்டர், அல்டிரா ஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர்
Kenstar: ஏயர் கூலர், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரைஸ் கூகர், ஸ்டீம் ஆய்‌ரன், ஸ்டோரெஜ் வாடர் ஹீடர்ஸ், டோஸ்டர், வாடர் டிஸ்பென்செர்
LG: ஏயர் பரிஃபீர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலேட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., ம்யூஜிக் சிச்‌டம், பிலேஸ்மா டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர் கம்பிரெசர், ஸ்டீம் வாஷர் டிரீயேர், அல்டரஸிலிம் டி.வி., வெகுயம் கிலீந்யேர், வாஷர் டிரீயேர்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, காட்‌ரெஜ், கோல்ட் ஸ்டார்‌, கின்‌ஸ்டெர், எல்.ஜி., ஓ ஜெனரல், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், சிம்னீஸ், காஃபீ மெகர், குக்‌டாப், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபேன்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் மற்றும் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், இண்டக்ஷன் கூகர், இன்டஸ்டிரியில்‌ ஃபேன்ஸ், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை மற்றும் ஸ்டீம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், டெபல் ஃபேன், வால் ஃபேன், வெட் கிரைண்டர்
Prestige: சிம்னி, காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டாப்ஸ், ஜூஸர், கிசென் டூல்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அல்லாத ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பாப் அப்‌ டோஸ்டர், பிரெஷர் கூகர், செண்ட்‌விச் டோஸ்டர்
Preethi: காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர்
Khaitan: சீலிங்க் ஃபேன், இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹெண்ட் மிக்ஸர், ஜூஸர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மல்டீபர்பஸ் ஃபேன்ஸ், பெடெஸ்டல் ஃபேன், போர்டேபில் ஃபேன்ஸ், சந்ஏகெர், டெபல் ஃபேன், வால் மற்றும் கேபின் ஃபேன்ஸ்
Onida: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Godrej: டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Maharaja Whiteline: ஃபூட் பிரோகெசெர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கோந்வெர்டெர், ஜூஸ் எக்ஸ்டிரேக்டோர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், அவன் டோஸ்டர் கிரீலிலெர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

Other Branches of VGP

Near Hulimavu Bus Stop
Bannerghatta Road, Bangalore
Opposite Mosque
Frazer Town, Bangalore
Near Shiva Sagar Hotel
Hulimavu, Bangalore
Beside Food World
Indira Nagar, Bangalore
Behind Ganesha Temple
Jaya Nagar 4th Block, Bangalore
Beside Kalamandir Showroom
Malleswaram, Bangalore
In Karuna Complex
Sampige Main Road, Bangalore
Opposite Bharat Petrol Pump
Shanthi Nagar, Bangalore
View All 11 Branches of VGP

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் வி.ஜி.பி. வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Ulsoor