சேக்

உணவகம்
 08066657272
அந்த ஜூரி ஹோடல்‌, ரஜ்பல்யா, ஹூடி, ஐ.டி.பி.எல். ரோட்‌, வைடஃபீல்ட், பெங்களூர் - 560066, Karnataka
இன் அந்த ஜூரி ஹோடல்‌
View Map

சேவைகள்

cash, food coupon, credit card
சேவைகள்
Catering: நோ
Home Delivery: யெஸ்
Amenities: ஆஉட்‌டோர் செடிங்க்
Valet Parking: யெஸ்
Alcohol: யெஸ்
Cuisine: ஓரீண்டேல்
Veg/Non-Veg: அல்லாத-வெஜ்
Food coupons accepted: நோ
Credit Cards Accepted: யெஸ்
AC,Non AC: எ.சி.

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

ITPL Maratha Halli Maratha Halli Ring Road Vijaya Nagar