வீவெக்ஸ் Owner Verified Listing

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 04442952800, 04442131616
 09840973689
14, 4டி.எச். மெய்ன் ரோட்‌, நங்கனலிலூர், சென்னை - 600061, Tamil Nadu
அருகில் இண்டியன்‌ பேங்க்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: சன் டைரெக்ட், டாடா ஸ்கை
Accessories: யெஸ்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Services: நோ
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் ஏபிலியங்க்
IFB: டிரைஏர்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Brands: ஜமோ, ஓன்க்யோ, சேம்சங்க், சனி, எல்.ஜி., ஃபிலிப்ஸ், யேமாஹா, பிரிஜ், மான்சடர், ஹார்மனி, பெனாசோனிக், சன்சுயி, காட்‌ரெஜ், ஹெயர், ஹிடேசி, வோல்டாஸ், ஓ ஜெனரல், சமன்ஸ், வர்‌பூல், கின்‌ஸ்டெர், பஜாஜ், ஓப்டிமா, உஷா, அல்டிரா
Products Other: எ.சி., ரெஃபிரிஜரெடர், டிஷ் வாஷர், காஃபீ மெகர், ஃபூட் பிரோகெசெர், டோஸ்டர், வாடர் பரிஃபீர், ஜூஸர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர், ஆய்‌ரன் பாக்ஸ், டி.வி., ஹோம் தியேடர்‌, ஆடியோ சீஸ்டம்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஸ்பீகர்ஸ் ஃபேன்
Brands: பிலூ ஸ்டார்‌, காட்‌ரெஜ், எல்.ஜி., பெனாசோனிக், சேம்சங்க், டோஷிபா, விடியோகான், வர்‌பூல்
Brands: எல்.ஜி., மோடோரோலா, நோகியா, சேம்சங்க், சனி எரிக்சோன்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.

Other Branches of Viveks

Opposite Gokul Complex
Adyar, Chennai
Near Adyar Bus Depot
Adyar, Chennai
Opposite Gokul Arcade
Adyar, Chennai
Adyar, Chennai
Opposite Ambattur Industrial Estate Bus Depot
Ambattur, Chennai
Near Vasantha Bhavan Hotel
Anna Nagar, Chennai
In Spencer Plaza
Anna Salai, Chennai
Opposite Viveks Service Centre
Mylapore, Chennai
View All 18 Branches of Viveks

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Sales persons are not providing correct information. They give false commitment for selling the goods.

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் வீவெக்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Adyar RA Puram Kodambakkam
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.