వీవేక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041461902, 08041461910
36/1, ఎలీఫెంట్ రాక్ రోడ్‌, జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560011, Karnataka
నియర్‌ జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌ బస్‌ స్టాప్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: డిశ్ టీ.వీ.
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: యేస్
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Studio: నో
Segment: రేజిడేన్శల్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Services: కెనన్ క్యామెరా, నికాన్, స్యామసంగ్, సని, పెనాసోనిక్
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: మోనీబ, ఫిలిప్స్, ప్యుర్ ఇట్, ఉశా
Butterfly: చేన్‌స్టేర్, కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గైస్‌ స్టోవ్, కిచేన్ సింక్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ ఫ్లాస్క్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ లంచ్ బాక్స్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కెమ్‌క్యార్‌డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్‌బై లైట్, ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, రేడియో
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫైర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ.
Philips: బ్లెండర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. ప్లేయర్, సీటర్స్ ప్రేసేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్, కేటల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, రేడియో, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్లాజ్మా టీ.వీ.
Brands: బ్లూ స్టార్‌, కిన్‌స్టేర్, ఎల్.జి., మిట్సుబిశి, టోశిబా
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఎల్.జి., మ్యాక్స్, మోటోరోలా, నోకియా, ఓనిడా, స్యామసంగ్, సని ఎరిక్సన్, స్పీక్
Bajaj: సీలింగ్ ఫ్యాన్, చిమ్నీస్, కాఫీ మేకర్, కుక్‌టాప్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్
Brands: ఏపల్ , డేల్ , హెచ్.పి. , ఐ.బి.ఎమ్. , లినోవో , సని , టోశిబా
Glen: బిల్ట్ ఇన్ హాబ్స్, బిల్ట్ ఇన్ అవన్, చిమ్ని, కుక్‌టాప్, డ్రై ఆయ్‌రన్, గ్రీల్లేర్, ఇండక్షన్ కూకర్, కెట్ల్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ కూకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Faber: బిల్ట్ ఇన్ అవన్, కుక్‌టాప్, డిశ్‌వాశర్, గైస్‌ హాబ్స్, కిచేన్ హూడ్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, హెండ్ బ్లండర్, హెండ్ మిక్సర్, ఇమేర్జ్న్ హీటర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టీపర్పస్ ఫ్యాన్స్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, పోర్టేబల్ ఫ్యాన్స్, సన౅కేర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఎండ్ క్యాబిన్ ఫ్యాన్స్
Onida: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Sunflame: బిల్ట్ ఇన్ హాబ్స్, బిల్ట్ ఇన్ హూడ్స్, చాపర్, కాఫీ మేకర్, కూకింగ్ రేంజ్, కుక్‌టాప్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గ్రీల్లేర్, హెండ్ బ్లండర్, జూసర్, కెట్ల్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, స్నేక్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, వాటర్ హీటర్
Godrej: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite KSRTC Central Office
K.H Road, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని వీవేక్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Lalbagh Road Cross Jaya Nagar Shanthi Nagar