వీవేక్స్ Owner Verified Listing

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041461906, 08041461926
 09742265955
94, తుంగా టావర్‌, కె.హెచ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560027, Karnataka
ఆపోజిట్‌ కె.ఎస్.ఆర్.టీ.సి. సేంట్రల్‌ ఆఫిస్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: నో
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., టాటా స్కై
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Haier: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Toshiba: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హై-ఫి సిస్‌టమ్, హోమ్‌ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్‌ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్టేబల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాకమైన్ ఎమ్.పి.3
IFB: చిమ్నీస్, కమర్శల్ డిశ్‌వాశర్స్, డిశ్‌వాశర్, డ్రైఎర్స్, హాబ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Products Other: అయర్ కండిశనర్, అయర్ కూలర్, వాశింగ్ మశీన్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాటర్ హీటర్, వాటర్ కూలర్, ఫ్యాన్, రేఫ్రిజరేటర్, ఫ్రీజర్, డ్రైఎర్స్, ఆడియో సిస్‌టమ్, టేలివిజన్, స్టెబిలైజర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, సిట్రస్ జూసర్, చౌపర్, టోస్టర్, కాఫీ మేకర్, గైస్‌ స్టోవ్, రైస్ కూకర్, వేట్ గ్రైండర్, డిశ్ వాశర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్, మిక్సర్, చిమ్ని, హాబ్స్, ప్రెశర్ కూకర్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, హెండ్ బ్లండర్, డ్రై గ్రైండర్, డిజిటల్ క్యామెరా, ఎమ్.పి.3 ప్లేయర్
Philips: బ్లెండర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, క్యాసేట్ ప్లేయర్, సి.డి. ప్లేయర్, సిట్రస్ ప్రేస్‌ేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్, కేటల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., సెండ్‌విచ్ మేకర్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: మోటోరోలా, నోకియా, సైమసంగ్, సని ఎరిక్సన్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: ఎల్.జి., సని, విడియోకాన్, సైమసంగ్, ఫిలిప్స్, తోశిబా, హితాచి, వర్‌పూల్, కేల్వినేటర్, గోదరేజ్, ఐ.ఎఫ్.బి., ఇలేక్ట్రాలూక్స్, గ్లేన్, ఫేబర్, సుమీత్, మహారాజా వ్హైటలైన్, బజాజ్, వోల్టాస్, కిన్‌స్టేర్, పెనాసోనిక్, హేయర్, సీమ్ఫని, కోడక్
Godrej: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్

Other Branches of Viveks

Beside HDFC Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Axis Bank
Indira Nagar, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 2nd Phase, Bangalore
Opposite Cafe Coffee Day
J.P Nagar 5th Phase, Bangalore
Near IBP Petrol Pump
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Near Jaya Nagar 3rd Block Bus Stop
Jaya Nagar 3rd Block, Bangalore
Opposite Raheja Arcade
Koramangala, Bangalore
Opposite RT Nagar Police Station
R.T Nagar, Bangalore

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

good collection of electronics goods at reasonable prices...
today i had a visit to ur showroom to buy a refrigerator at the beginning they gave a low price then i went through other showrooms n checked out the price. when i came back again to your showroom IN THE NAME OF TAX YOU PEOPLE INCREASED THE PRICE AND THAT PRICE WAS VERY HIGH WHEN COMPARED TO OTHER SHOWROOMS
SO, i kindly request you people to not repeat it again to other customers and waste their time
Looking for Air Conditioner, Air Cooler, Washing Machine, Vacuum Cleaner, Water Heater, Water Cooler, Fan, Refrigerator, Freezer, Dryer, Audio System, Television, Stabilizer, Food Processor, Citrus Juicer, Choppers, Toaster, Coffee Maker, Gas Stove, Rice Cooker, Wet Grinder, Dish Washer, Microwave Oven, Water Purifier, Mixer, Chimney, Hobs, Pressure Cooker, Oven Toast Grill, Hand Blender, Dry Grinder, Digital Camera, MP3 Player etc with less price Visit viveks. High quality with lees price with good warranty.
good variety affordable price.. best place for electronic goods

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar 4th Block Gandhi Nagar Vijaya Nagar
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.