ప్రగతి ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025716524
 09886553541
700/1, కోరమంగలా 8టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560095, Karnataka
నియర్‌ శివ థియేటర్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
IFB: మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Akai: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Kenstar: జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, లి ప్యుర్ వాటర్ పరిఫీర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

This is the worst of the worst-est places you could go. The dealer (a slick talker) is a looter! I went their to get my LG microwave fixed; the never fixed it and when I went there to collect it back, they out rightly refused to do so!
Beware of these looters!
I called this Pragathi Electronics dealer for Emergency light battery replacement , in conversation he mentioned that he is authentic dealer to service BPL emergency light product and when i ask price he says hardly cost me 250 , and when i reach there he opened the Emergency light and take out the battery and then take out local battery and replaced with that ,when i asked for original he started telling that original does not come , i do have long conversation and finally decide let have the one he is providing ,then when i asked for price he mentioned 460 Rs which hardly cost in market 250 i got mad ,and finally thought get away from this person and then i provided my credit card then simply he put 14.5% and ,make it 510 such a pathe ... మరిన్ని చూడండి
This dealer has third class quality product and will make you cry once you buy from it , please be aware to go to this shop.
these are a set of thieves...looting people...selling duplicate and local stuff.

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Madiwala Commercial Street Adugodi Vivek Nagar