హర్ష హోమ్ ఏప్లియంక్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08026983101
 07259899006
20/1, ఎల్.ఎస్.ఎమ్. టావర్స్‌, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, నయనదా హల్లి, బైంగలోర్‌ - 560039, Karnataka
ఆపోజిట్‌ బి.పి. పేట్రోల్‌ పమ్ప్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Repairs & Services: నో
Accessories: యేస్
Products: ల్యాప్‌టాప్
Accessories & Parts: యేస్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: నో
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., టాటా స్కై
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: ఎక్వా కేయర్‌, కేన్ట్ అల్ట్రా, ప్యుర్ ఇట్
Butterfly: చేన్‌స్టేర్, కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ ఫ్లాస్క్, స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ వెకుయమ్ లంచ్ బాక్స్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Toshiba: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: బ్లెండర్, సీటర్స్ ప్రేసేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., కేటల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, రేడియో, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Usha Lexus: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, జూసర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్
LG: అయర్ ప్యూరిఫైర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బాయే సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఫ్లై, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, స్యామసంగ్, సని ఎరిక్సన్, స్పీక్, విడియోకాన్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, చిమ్నీస్, కాఫీ మేకర్, కుక్‌టాప్, డిజ్ని ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, హెండ్ బ్లేండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, జె.ఎమ్.జి.ఎస్. ఎండ్ జూసర్స్, మగ్నీఫీక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నర్ది హాబ్స్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ కూలర్స్, రూమ్ హీటర్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్
Morphy Richards: చాపర్, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఓ.టీ.జి., రూమ్ హీటర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టి మేకర్, టోస్టర్, వెకుయమ్ క్లీనర్
Prestige: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Brands: డేల్ , హెచ్.పి. , లినోవో , సని , టోశిబా , జేనిథ్
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

very horrible staff, they work in the feeling that sales happens or not it will make no difference for them.
We visited many times harsha since 2013. its a good team & need to improve finace department.
They have a very bad services. No attention to customer requirements.

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Srinivasa Nagar Hanumantha Nagar Vijaya Nagar Vinayaka Nagar