కర్నాటకా ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08041656610
 09972971791
147, 12టీ.హెచ్. క్రాస్‌, పీన్యా, బైంగలోర్‌ - 560058, Karnataka
ఆపోజిట్‌ పీన్యా బస్‌ స్టాప్‌
View Map

సేవలు

Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, సన్ డైరేక్ట్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిసటమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, వాశింగ్ మశీన్
Philips: బ్లెండర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్, కెట్ల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., సీడ్ బై సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలో మైక్రోవేవ్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, హెండ్ బ్లండర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, వేట్ గ్రైండర్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Be careful in dealing with Karnataka electronics/sudhish especially w.r.t. to payments. known to take money in advance and not place/provide the goods and then you just keep running for getting your money back

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని కర్నాటకా ఇలేక్ట్రానిక్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Nandini Layout Mahalakshmi Layout Peenya 4th Phase Bharati Nagar