రిలాయంస్ డిజిటల్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025599737, 08025599738
 09900089327
67/68, బ్రిగేడ్ సోలిటేయర్, రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560025, Karnataka
నియర్‌ తాజ్ గేట్‌వే హోటల్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Accessories & Parts: యేస్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
AC Types: స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Brands: హెచ్.పి., లుజ్‌టేక్, సని
Repairs & Services: యేస్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Brands: సని, కెనన్, కోడ్యాక్
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Services: నో
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
BPL: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., కూకింగ్ హాబ్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., గైస్‌ టేబల్స్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, స్లిమ్ టీ.వీ.
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కెమ్‌క్యార్‌డర్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిస్‌టమ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రిసీవర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ ఆడియో, రేడియో క్యాసేట్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్‌బై లైట్, ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హై-ఫి సిస్‌టమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిస్‌టమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్టేబల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా, కెమ్‌క్యార్‌డర్
Philips: బ్లెండర్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, క్యాసేట్ ప్లేయర్, సి.డి. ప్లేయర్, సీటర్స్ ప్రేసేస్, కాఫీ మేకర్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ రైస్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రాసేసర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, జూసర్, కేటల్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, రేడియో, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, కార్బన్, ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, ఓనిడా, స్యామసంగ్, సని ఎరిక్సన్, విడియోకాన్
Prestige: చిమ్ని, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Sansui: సి.డి. సీరీస్, కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Akai: అయర్ కూలర్, అయర్ ప్యూరిఫైర్, చేస్ట్ ఫ్రీజర్, కలర్ టేలివిజన్, హీటర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, హోమ్ థియేటర్‌ స్పీకర్స్, ఐస్ మేకర్, ఐపోడ్ డోకింగ్ స్పీకర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రో మ్యూజిక్ ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., పోర్టేబల్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్పీకర్ సిస్‌టమ్, వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్, వైన్ సేలర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products: కిబోర్డ్, మౌస్, ప్రిన్టర్, స్క్యానర్, స్పీకర్స్
Godrej: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Services: నికాన్ క్యామెరా, సని, పెనాసోనిక్
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: లమినస్, పేర్మియనిక్స్, ఫిలిప్స్, ప్యుర్ ఇట్, సుప్రీమోక్ష్
Haier: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Toshiba: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ ప్యూరిఫైర్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Kenstar: అయర్ కూలర్, ఫులి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, ఇన్స్టేన్ట్ వాటర్ హీటర్స్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, లి ప్యుర్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, స్టోరేజ్ వాటర్ హీటర్స్, టోస్టర్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్
LG: అయర్ ప్యూరిఫైర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బాయే సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రాయర్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్, వాశర్ డ్రాయర్
Brands: బ్లూ స్టార్‌, ఇలేక్ట్రోలక్స్, గాడ్‌రేజ్, హేయర్, హిటాచి, ఎల్.జి., ఓ జేనరల్, ఓనిడా, పెనాసోనిక్, స్యామసంగ్, టోశిబా, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, చిమ్నీస్, కాఫీ మేకర్, కుక్‌టాప్, డిజ్ని ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇలెక్ట్రిక్ టి మేకర్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, హెండ్ బ్లేండర్స్ ఎండ్ హెండ్ మిక్సర్స్, ఇండక్షన్ కూకర్, ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ ఫ్యాన్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, జె.ఎమ్.జి.ఎస్. ఎండ్ జూసర్స్, మగ్నీఫీక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నర్ది హాబ్స్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ కూలర్స్, రూమ్ హీటర్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటర్, వాటర్ ప్యూరిఫైర్, వేట్ గ్రైండర్
Brands: ఏపల్ , డేల్ , ఇప్సన్ , హెచ్.పి. , లినోవో , సని , టోశిబా
Sharp: అయర్ ప్యూరిఫైర్, కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్లాజ్మా క్లస్టర్ ఆయన్ జేనేరేటర్, రేఫ్రిజరేటర్
Aiwa: క్యాసేట్ ప్లేయర్, టీ.వీ., వాక్‌మ్యాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Sanyo: ఆడియో సీస్టమ్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ / ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, ఫూడ్ ప్రాసేసర్, హాల్‌గేన్ హీటర్, హెండ్ బ్లండర్, హీట్ కోంవేర్టేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

Other Branches of Reliance Digital

Near State Bank Of Mysore
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near Big Bazar
Banashankari, Bangalore
Banaswadi, Bangalore
Opposite Meenakshi Temple
Bannerghatta Road, Bangalore
Beside Modi Hospital
Basaveshwara Nagar, Bangalore
Near Ram Mandir
Begur Hobli, Bangalore
Near Uma Theatre
Bull Temple Road, Bangalore
In Mars Enclave
Byatarayanapura, Bangalore
View All 30 Branches of Reliance Digital

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town Infantry Road Vivek Nagar Austin Town