ఎ.ఎల్. నదీమ్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 09731005838, 09886999836
21, ఎ స్ట్రీట్‌, శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560051, Karnataka
నియర్‌ బిస్మిల్లాహ్ శాహ్‌ మస్జిద్‌
View Map

సేవలు

Videocon: కలర్ టేలివిజన్
Prestige: ప్రెశర్ కూకర్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Whirlpool: వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Onida: కలర్ టేలివిజన్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్
Bajaj: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, టేబల్ ఫ్యాన్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Brands: అకర్ , డేల్ , హెచ్.పి. , లేనోవో , సని , టోశిబా
Panasonic: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిని హై-ఫి సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ.
Sony: కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar