భిక్షు ఎంటర్‌ప్రైసెస్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08028378151, 08028911101
 09845074210
527, 1స్ట్రీట్ మేయిన్ రోడ్‌, టీ.దసరా హల్లి, బైంగలోర్‌ - 560057, Karnataka
ఆపోజిట్‌ జైన్‌ టేమ్పల్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Videocon: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Sharp: కలర్ టేలివిజన్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Brands: పిజన్
Hawkins: కుక్‌వెయర్, ప్రెశర్ కూకర్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ కూలర్స్, రూమ్ హీటేర్, వాటర్ పరిఫీర్, వేట్ గ్రైండర్
Brands: అయర్‌టేల్ డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Butterfly: కుక్‌వెయర్ సెట్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఎన్సేమ్బ్ల్స్ ఎండ్ డినర్ సెట్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్రెశర్ కూకర్, టేబల్ టాప్ గ్రైండర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్
Philips: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jala Halli West Peenya 4th Phase Tumkur Road Peenya Industrial Area