ద్ అలైవ్ బీచ్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing అశోక్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో
4.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పేడ్, డ్యాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., హూకాహ్, కవర్

హార్డ్ రాక్ కేఫే

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, అమేరికన్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, ఇటాలియన్, మల్టి-కూసిన్
3.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

గ్రేజ్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, యూరోపియన్, నన్-వేజ్
5.0
Address of the listing గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, మల్టి-కూసిన్
2.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, డి.జె., ఫ్రీ
2.0
Address of the listing బనశంకరి 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, మల్టి-కూసిన్, నన్-వేజ్

ఫిరంగి పాణి

బార్ & పబ్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.
3.5
Address of the listing రేసిడేన్సి రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, మల్టి-కూసిన్

శిరోం

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, జాపానిస్, కోరీన్, దై
4.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, డ్యాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., హూకాహ్, కవర్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ముఘ్లై,నోర్థ్ ఫ్రంటియర్

మదురా గ్రెండ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా, నన్-వేజ్
Address of the listing కీలరి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, మల్టి-కూసిన్, నన్-వేజ్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, డి.జె., కవర్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డి.జె.

హ్య్ప్నోస్

బార్ & పబ్
3.5
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, హూకాహ్, ఫ్రీ
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Dance floor Electronic dance music Dj Live band Live music Discotheque with free entry

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Bar & Pub