અદીશ્વર ઇલેક્ટ્રો વર્લ્ડ

Electronics and Home Appliance Stores
 08023134692, 08023134693
280/107, 19ટી.એચ. મેન રોડ, રજજી નગર 1સ્ટ્રીટ એન બ્લોક, એનIL - 560010, Karnataka
ઓપોજિટ ડિય્કોન હોસ્પિટલ
View Map

Services

cash, credit card
Kelivanator: રેફ્રિજરેટર
Repairs & Services: નો
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Brands: પિજન, કૈલશ
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Sales: યેસ
Services: યેસ
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, કેમકેર્ડર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી., પોર્ટેબલ ઓડિયો, રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., સ્ટેંડ્બાઇ લાઇટ, વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન
Sony: ઓડિયો ઓક્સરીસ, કોમ્પેક્ટ ફ્લેશ, ડી.વી.ડી./એચ.ડી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. હોમ થિએટર સિસટમ, હાઇ-ફી સિસટમ, હોમ થિએટર સિસટમ ઓક્સરીસ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પોર્ટેબલ પ્લે સ્ટેશન, રેડિઓ, વોકમેન એમ.પી.3
IFB: ચિમ્નીસ, ડિશવાશર, ડ્રાઇએર્સ, હોબ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Onkyo: 5.1 સ્પીકર સિસટમ, સી.ડી. પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લોર સ્ટેંડિંગ સ્પીકર્સ
JVC: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, સ્પીકર્સ, સબ વૂફર
Products Other: કિચેન યૂટેન્સિલ્સ એંડ કુકવેયર, નન સ્ટિક કુકવેયર સેટ
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એમ.પી.3 એંડ એમ.પી.4 પ્લેઅર
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Kenwood: સ્પીકર્સ, સબ વૂફર, વિજુઅલ એંડ નેવિગેશન સિસટમ
Sansui: કન્વેન્શનલ ટી.વી., ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી., અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી.
Preethi: ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, મિક્સર ગ્રાઇંડર
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Orient: સીલિંગ ફેન, સ્ટેંડ ફેન્સ, ટેબલ ફેન, વાલ ફેન
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Brands: એક્વા ગાર્ડ, કિનસ્ટેર, કેન્ટ આર.ઓ., કેન્ટ અલ્ટ્રા, લાઇફગાર્ડ, લમિનસ, ફિલિપ્સ, પ્યુર ઇટ, આર.ઓ. વાટર પ્યૂરિફાઇર ડીલર્સ, ઉશા, વી ગાર્ડ
Haier: કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Toshiba: એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી.
Whirlpool: માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Siemens: ચિમ્નીસ, ડિશવાશર, ડ્રાઇએર્સ, ફ્રીજર્સ, હોબ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
LG: એયર પ્યૂરિફાઇર, કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર
Brands: અકાઇ, બ્લૂ સ્ટાર, ગોડરેજ, હેયર, હિટાચિ, હ્યૂન્ડાઇ, કેલ્વિનેટર, કિનસ્ટેર, એલ.જી., ઓ જેનરલ, ઓનિડા, પેનાસોનિક, સેમસંગ, વિડિઓકોન, વોલ્ટાસ, વરપૂલ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Bajaj: સીલિંગ ફેન, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ફેન્સ, પેડેસ્ટલ ફેન, ટેબલ ફેન, વાલ ફેન
Morphy Richards: ચોપર, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ફૂડ પ્રોસેસર, હેંડ બ્લંડર, કેટ્લ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, સેંડવિચ મેકર, સ્ટીમ આયરન, ટી મેકર, ટોસ્ટર
Sharp: એયર પ્યૂરિફાઇર, કલર ટેલિવિજન, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર
Khaitan: સીલિંગ ફેન, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, હેંડ બ્લંડર, હેંડ મિક્સર, જૂસર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, પોર્ટેબલ ફેન્સ, સનૅકેર, ટેબલ ફેન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Sanyo: ઓડિયો સીસ્ટમ્સ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Maharaja Whiteline: ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇમર્જેન્સી લાઇટ, ફૂડ પ્રોસેસર, હેંડ બ્લંડર, હીટ કોંવેર્ટેર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, રાઇસ કૂકર, ટોસ્ટર, વેટ ગ્રાઇંડર

Other Branches of Adishwar Electro World

Near Sobha Apartment
Amrutha Halli, Bangalore
Near Deve Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Indian Institute Of Management Bangalore
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Good Will Apartment
Chandra Layout, Bangalore
Beside Trident Hyundai Showroom
Garvebhavi Palya, Bangalore
Opposite Good Year English High School
HRBR Layout, Bangalore
Opposite IDBI Bank
HSR Layout, Bangalore
View All 27 Branches of Adishwar Electro World

Write Review

You might also like

Electronics and Home Appliance Stores nearby અદીશ્વર ઇલેક્ટ્રો વર્લ્ડ