ઇટ કેયર

Cellphone Repair
 04425982757
 07200778886
6/20, કસવન સ્ટ્રીટ, તોંડિયાર્પેટ, ચેન્નઈ - 600081, Tamil Nadu
નિયર મનિ સાઇકલ સ્ટોર

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: યેસ
Credit Cards Accepted: નો
Type: એ.એમ.સી., ડેટા રિકવરી, ડસ્કટોપ, લેપટોપ
Brands: એચટીસી, કાર્બન, એલ.જી., મેક્સ, મોટોરોલા, નોકિઆ, સેમસંગ, સની એરિક્સન, સ્પીક, વિડિઓકોન

Write Review

You might also like