அஷோக் சமன்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08022255569, 08022266659
 09880197147, 09680197147
95, ஹாஸ்பிடல்‌ ரோட்‌, பி.வி.கே. ஆயியெங்கர் ரோட்‌, பெங்களூர் - 560053, Karnataka
அருகில் மெனகா தியேடர்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Brands: கெண்ட் ஆர்.ஓ.
Repairs & Services: எஸ்
Segment: கமர்ஷியல், ரெசிடெந்ஷல்
Accessories & Parts: எஸ்
Consumer Durables: எஸ்
Sales: எஸ்
Services: எஸ்
BPL: கன்வென்ஷனல் டி.வி., கூகிங் ஹோப்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., கைஸ்‌ டபலெஸ், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஸிலிம் டி.வி.
Brands: ஏயர்டெல் டி.டி.ஹெச்., வீடியோகான் டி2ஹெச்
Products: ஹோம்‌ எண்டர்டைன்மெண்ட், கிச்சென் ஏபலங்
Butterfly: கெனிஸ்டர், குக்‌வெயர் செட், இலெக்டிரிக் கூகர், என்செம்பில்ஸ் எண்ட் டினர் செட், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், கிச்சென் சிங்க், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பிரெஷர் கூகர், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் ஃபிலாஸ்க், ஸ்டென்‌லெஸ் ஸ்டீல் வெகுயம் லஞ்ச் பாக்ஸ், டெபல் டாப் கிரைண்டர்
Toshiba: எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி.
Panasonic: ஆடோமெடிக் கூகர், பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், கெம்‌கார்‌டர், சி.டி. ரெடியோ கஸ்டி ரிகோர்டர், டி.வி.டி. பிலெயர், ஃபிலாட் ஸ்கிரீன் டி.வி., ஹோம்‌ ஆடியோ, ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மினி ஹி-ஃபி சிச்‌டம், மிக்ஸர் கிரைண்டர், எம்.பி.3 சி.டி. ரிசிவெர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., போர்டெபல் ஆடியோ, ரெடியோ கஸ்டி பிலெயர், ரெஃபிரிஜரெடர், ஸிலிம் டி.வி., ஸ்டேண்ட்பை லைட், டிரம்‌போட், வெகுயம் கிலீனர், வாஷிங்க் மஷீன்
Samsung: பில்-ரெ பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம்‌ திதெர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., எல்.இ.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், மல்டி-மீடியா பிலெயர்ஸ், பிலாஸம டி.வி., ரெஃபிரிஜரெடர், ஸ்மார்ட் அவன், அல்டர ஸிலம்ஃபிட் டி.வி., வாஷிங்க் மஷீன்
Brands: ஹிடாச்சி, கெனஸ்டார், எல்.ஜி., பெனாசோனிக், செம்சங், வீடியோகான், வோல்டாஸ், வர்‌பூல்
AC Types: கென்டிரெல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Bajaj: ஆடோமெடிக் கூகர், சீலிங்க் ஃபேன், ச்சிம்னீஸ், குக்‌டாப், டிஜ்னி ஃபேன், இலெக்டிரிக் கெடில், இலெக்டிரிக் டி மெகர், ஃபூட் பிரோசெசர், ஃபிரெஷ் ஏயர் ஃபென்ஸ், ஹெண்ட் பிலெண்டர்ஸ் எண்ட் ஹெண்ட் மிக்சர்ஸ், இண்டக்ஷன் கூகர், ஆய்‌ரன்ஸ் டிரை எண்ட் ஸ்டீம், ஜெ.எம்.ஜி.எஸ். எண்ட் ஜூசர்ஸ், மைன்ஃபிக் சீலிங்க் ஃபென்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், பெடெஸ்டல் ஃபேன், பிரெஷர் கூகர், ரூம் கூலர்ஸ், ரூம் ஹீடர், டெபல் ஃபேன், டோஸ்டர்ஸ் பாப் அப்‌ எண்ட் செண்ட்‌விச், வால் ஃபேன், வாடர் ஹீடர், வாடர் பிரிஃபர், வெட் கிரைண்டர்
Prestige: சிம்னி, காஃபீ மெகர், டிரை ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கூகர், இலெக்டிரிக் கெடில், கைஸ்‌ ஸ்டோவ், ஹெண்ட் பிலண்டர், இண்டக்ஷன் குக் டப்ஸ், ஜூஸர், கிச்சென் டூல்ஸ், மைகிரோவெவ் அவன், மிக்ஸர் கிரைண்டர், நன் ஸ்டிக் குக்‌வெயர், பாப் அப்‌ டோஸ்டர், செண்ட்‌விச் டோஸ்டர்
KAFF: பூல்ட் இன் ஹோப்ஸ், பூல்ட் இன் அவன், சிம்னி, கூகிங் ரெஞ்ஜ், குக்‌டாப், டிஷ்வாஷர், கிச்சென் பலட் சிச்‌டம்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஸா, விஸா எலெக்டிரோன்
Onida: கலர் டெலீவிஷன், டி.வி.டி. பிலெயர், மைகிரோவெவ் அவன்
Maharaja Whiteline: இலெக்டிரிக் ஆய்‌ரன், இலெக்டிரிக் கெடில், எமர்ஜென்ஸி லைட், ஃபூட் பிரோசெசர், ஹெலோஜென் ஹீடர், ஹெண்ட் பிலண்டர், ஹீட் கன்வர்டர், ஜூஸ் எக்ஸ்‌டிரெக்டர், ஜூஸர் மிக்ஸர் கிரைண்டர், மிக்ஸர் கிரைண்டர், ரைஸ் கூகர், டோஸ்டர், வெட் கிரைண்டர்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள் அஷோக் சமன்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vijaya Nagar Infantry Road Palace Cross Road J.P Nagar 2nd Phase