செஷன் மார்கெடிங்க்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 08025222980, 08041158370
307, நல் ரோட்‌, முனியப்பா லெயாஉட்‌, முரிகெஷ் பலய, பெங்களூர் - 560017, Karnataka
அருகில் நீலாதிரி அபார்ட்மெண்ட்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Whirlpool: ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: நோ
Consumer Durables: யெஸ்
Services: நோ
Godrej: ரெஃபிரிஜரெடர்
Products: ஹோம் எண்டர்டென்மெண்ட், கிசென் அபிலாயன்செஸ்
Sony: டி.வி.டி./எச்.டி.டி. பிலெயர்ஸ், டி.வி.டி. ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம், ஹோம் தியேடர்‌ சிச்‌டம் ஆக்ஸ்‌ரீஸ், எல்.சி.டி. டி.வி.
IFB: மைகிரோவெவ் அவன், வாஷிங்க் மஷீன்
Samsung: ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., மைகிரோவெவ் அவன், ரெஃபிரிஜரெடர், வாஷிங்க் மஷீன்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Philips: கலர் டெலிவிஜன், டி.வி.டி. பிலெயர், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி.
LG: கன்விக்ஷன் மைகிரோவெவ், டைரெக்ட் கூல் ரெஃபிரிஜரெடர், டி.வி.டி. பிலெயர், கிரில் மைகிரோவெவ், ஹோம் தியேடர் சிச்‌டம், எல்.சி.டி. டி.வி., செமி ஆடோமெடிக் வாஷிங்க் மஷீன், டாப் லோட் வாஷிங்க் மஷீன்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Hi am looking for telecallers please call

Regards
cathrin
8453574901

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Indira Nagar 2nd Stage Indira Nagar 1st Stage HAL Airport Road Whitefield