సేశన్ మార్కేటింగ్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08025222980, 08041158370
307, ఎన్.ఎ.ఎల్. రోడ్, మునియప్పా లేయావుట్, ముఋగేశ్ పలయ, బైంగలోర్‌ - 560017, Karnataka
నియర్ నీలాద్రి అపార్ట్మేంట్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
IFB: మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Godrej: రేఫ్రిజరేటర్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Sony: డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Philips: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Hi am looking for telecallers please call

Regards
cathrin
8453574901

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Indira Nagar 2nd Stage Indira Nagar 1st Stage HAL Airport Road Whitefield