டெக் செவ்வி

கணினி வன்பொருள் டீலர்கள்
 3762301711
 09435051661
பி.ஆர். டாவர்‌, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, பி.டபள்யூ.டி. ரோட்‌, ஜார் அலி, ஜோரஹட் - 785001
நியர்‌ பேங்க்‌ ஆஃப் பரோதா

சேவைகள்

Products: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Type: டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Networking Equipment: என்.எ.
Used Laptops: நோ
Brands: அகர் , டெல் , எச்.பி. , ஐ.பி.எம். , லெனோவோ
Products: மிகிரோசோஃப்ட் மற்றும் கஸ்பெர்ஸ்கி
Products: சி.எஃப்.டி. மானிடர்ஸ், கிபோர்ட், எல்.சி.டி. மானிடர்ஸ், மோடெம்ஸ், மௌஸ், பிரிண்டெர், ஸ்கேனர், ஸ்பீகர்ஸ்
Brands: அகர், லெனோவோ, டெல், எச்.பி., ஐ.பி.எம்., டெல்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்