టేక్ సేవ్వి

కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ డీలర్స్
 3762301711
 09435051661
పి.ఆర్. టావర్‌, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, పి.డబ్ల్యు.డి. రోడ్‌, గార్ అలి, జోరహట్ - 785001
నియర్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్ బరోదా

సేవలు

Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Type: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Used Laptops: నో
Brands: అకర్ , డేల్ , హెచ్.పి. , ఐ.బి.ఎమ్. , లినోవో
Products: మైక్రొసాఫ్ట్ ఎండ్ కెస్‌పర్స్‌కి
Products: సి.ఎఫ్.టీ. మానిటర్స్, కిబోర్డ్, ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, మోడేమ్స్, మౌస్, ప్రిన్టర్, స్క్యానర్, స్పీకర్స్
Brands: అకర్, లినోవో, డేల్, హెచ్.పి., ఐ.బి.ఎమ్., డేల్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు