கனிகா

மாரதி (U/A)
3 ratings3 ratings3 ratings
நடிகர்கள்: ஷரத் போங்க்ஷெ , சமீத ஷெவலெ , சைதிராலி குப்தெ , கமலாகர் சாத்புதெ , ஆனந்த காரெகர் , ஃபால்குனி ரஜனி
அன்று வெளியிடப்பட்டது:
வகை: திரிலெர், ஹௌரர்
இயக்குனர்: சந்தீப் மனோஹர், புஷ்கர் மனோஹர்
கனிகா, மாரதி திரைப்பட காட்சிநேரமோ இந்த நகரில் Bangalore

கனிகா திரைவிமர்சனம்

The revenge story of ghost directed by Pushkar Manohar, wonderful Performances from Sharad Ponkshe and Smita Shewale. The film thrills and scars audience in theaters with twisted scenes. ...

Read More

டைமிங்ஸ் காட்டு இந்த திரைப்பட கனிகா மீது Apr 19, 2024

உங்கள் விமர்சனம் எழுத கனிகா திரைப்பட

You might also like

டாப் திரையரங்குகளில் Bangalore

மூர் தியேட்டர்ஸ்